www.cyprus-trekking.com
Dernek
KKTC
Association Of Mountaineering © All Rights Reserved 2006 - 2022
made by ö.akkor
Yönetim Kurulu: 1. Başkan: Hüseyin GÜNEY 2. Genel Sekreter: Halil Dinç ONUR 3. Sosyal Faaliyetler Sorumlusu: Ümit AKGÖNÜL 4. Veznedar: İsmail MERT 5. Tahsildar: Emete BÜRÜNCÜK 6. Faal üye: Sultan Özzeki ÖZKAN 7. Faal üye: Mustafa KENDİR 8. Yedek üye: Kemal SUNAR 9. Yedek üye: Ümran ÇOMUNOĞLU
Dağcılık Spor Derneği Tüzüğü (2017)
>
>
Üye Başvuru Formu
>
Yürüyüşlerde dikkat edilecek hususlar
>
Denetleme Kurulu: 1. Asil üye: Yıldırım TOSUN 2. Asil üye: Sensevil GÜNKAR 3. Asil üye: Enver SUALP 4. Yedek üye: Canev YÖNEL Disiplin Kurulu: 1. Asil üye: Osman İlter ZEKİ 2. Asil üye: Aziz GÜRPINAR 3. Asil üye: Şifa ZEKİ 4. Yedek üye: Günsel PALAZ