www.cyprus-trekking.com
Dernek
KKTC
Association Of Mountaineering © All Rights Reserved 2006 - 2021
made by ö.akkor
Yönetim Kurulu: 1. Başkan: Hüseyin GÜNEY 2. Genel Sekreter: Halil Dinç ONUR 3. Sosyal Faaliyetler Sorumlusu: Ümit AKGÖNÜL 4. Veznedar: İsmail MERT 5. Tahsildar: Emete BÜRÜNCÜK 6. Faal üye: Sultan Özzeki ÖZKAN 7. Faal üye: Ümran ÇOMUNOĞLU 8. Yedek üye: Ahmet GENÇAYLI 9. Yedek üye: Engin KUNT
Dağcılık Spor Derneği Tüzüğü (2017)
>
>
Üye Başvuru Formu
>
Yürüyüşlerde dikkat edilecek hususlar
>
Denetleme Kurulu: 1. Yıldırım TOSUN 2. Sensevil GÜNKAR 3. Enver SUALP 4. Canev YÖNEL Disiplin Kurulu: 1. Osman İlter ZEKİ 2. Aziz GÜRPINAR 3. Şifa ZEKİ 4. Emine SEBEP